پروژه های داخل کشور

شرکت آریا نور در پروژه های مختلف دولتی، پروژه های نیروگاهی بزرگ و پروژه های خورشیدی کوچک فعالیت می کند. در این راستا، انواع مختلفی از خدمات را در مقیاس های مختلف ارزیابی کرده و خدمات طراحی، ساخت، تامین مالی، توسعه و EPC را به مشتریان ارائه میدهد.

شرکت آریا نور توانسته در مدت زمان کوتاهی که از تاسیس آن میگذرد، پروژه های داخلی و خارجی متعددی را به مرحله اجرا برساند که میتوان به موار ذیل اشاره کرد:

  • پروژه 6 مگا وات خورشیدی اردبیل
  • پروژه 1 مگا واتی ازمیر ترکیه
  • پروژه پارکینگ خورشیدی در مجتمع مسکونی 60 کیلو واتی
  • پروژه 2 مگا واتی تبریز
  • پروژه پارکینگ هوشمند شهری به ظرفیت های 100 کیلو واتی در اردبیل- همدان- تبریز